انتخاب پیمانکار جهت حمل و نقل قوای محرکه و قطعات به سایپاکاشان و بن رو ساوه و بالعکس

کد : 01/15-2
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/06/27
تاریخ پایان : 1401/07/10
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/07/10
مهلت شرکت : 1401/07/10
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/07/10
مستندات : دانلود
Top