انتخاب پیمانکار جهت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب (RO)

کد : 01/43
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/12/08
تاریخ پایان : 1401/12/15
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1401/12/15
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/12/20
مستندات : دانلود
Top