انتخاب پیمانکار جهت شستشوی شیشه پنجره های پیرامونی سالن ماشینکاری و دنده زنی

کد : 01/41
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/11/26
تاریخ پایان : 1401/12/03
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1401/12/03
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/12/10
مستندات : دانلود
Top