انتخاب پیمانکار نصب و راه اندازی مدار مایع خنک کننده استندهای تست سالن مونتاژ قدیم

کد : 01/07
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/03/02
تاریخ پایان : 1401/03/16
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/03/16
مهلت شرکت : 1401/03/16
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/03/16
مستندات : دانلود
Top