فراخوان تامین باقیمانده نیاز دنده های هرزگرد و مخروطی

کد : 00/31
نوع : فراخوان
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت تامین
تاریخ شروع : 1400/08/24
تاریخ پایان : 1400/09/24
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/09/24
مهلت شرکت : 1400/09/24
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/09/24
مستندات : دانلود
Top