فراخوان شناسایی تامین کننده بابت خرید۲ دستگاه جرثقیل دماگ ۲۵۰ کیلوگرمی و ۱۱ دستگاه جرثقیل دماگ ۱۲۵ کیلوگرمی (نوبت دوم)(گ . ک:۱۴۰۳۰۰۴۳) – تاریخ شروع: ۱۱ تیرماه- تاریخ انقضا: ۱۸ تیر ماه۱۴۰۳

کد : 14030411
نوع : فراخوان
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/04/11
تاریخ پایان : 1403/04/18
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت :
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/04/18
مستندات : دانلود
Top