فراخوان شناسایی تامین کننده جهت اجاره یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۰۰۰ KVA

کد : 01/09
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/03/21
تاریخ پایان : 1401/04/21
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/04/21
مهلت شرکت : 1401/04/21
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/04/21
مستندات : دانلود
Top