فراخوان شناسایی تامین کننده جهت خرید ۱۰۰ عدد ابزار رولینگ داخلی دنده عقب تیبا

کد : Farakhan - 03/02
نوع : فراخوان
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/02/16
تاریخ پایان : 1403/02/23
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت :
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/02/23
مستندات : دانلود
Top