فراخوان شناسایی مشاور جهت طراحی مرحله اول و دوم احداث ساختمان جدید شرکت مگاموتور

کد : 01/17
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/06/29
تاریخ پایان : 1401/07/09
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/07/09
مهلت شرکت : 1401/07/09
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/07/09
مستندات : دانلود
Top