فراخوان عمومی شناسایی مشاور جهت طراحی هویت و برندینگ ٣۶٠ درجه

کد : 01/16
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/06/19
تاریخ پایان : 1401/06/27
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/06/27
مهلت شرکت : 1401/06/27
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/06/27
مستندات : دانلود
Top