مزایده فروش قطعات قوای محرکه خودرو تندر ٩٠

کد : 01/13
نوع : مزایده
وضعیت : فعال
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/05/18
تاریخ پایان : 1401/06/18
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/06/18
مهلت شرکت : 1401/06/18
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/06/18
مستندات : دانلود
Top