مناقصه انتخاب تامین کننده جهت خرید قفسه بندی انبار

کد : 01/39
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/11/23
تاریخ پایان : 1401/11/30
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1401/11/30
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/12/07
مستندات : دانلود
Top