مناقصه تولید لنت جلو تیبا

کد : 00/21
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت تامین
تاریخ شروع : 1400/0627
تاریخ پایان : 1400/07/27
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/07/27
مهلت شرکت : 1400/07/27
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/07/27
مستندات : دانلود
Top