واگذاری اخذ تاییدیه گرید دانش بنیان

کد : 01/22
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/08/20
تاریخ پایان : 1401/08/30
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/08/30
مهلت شرکت : 1401/08/30
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/08/30
مستندات : دانلود
Top