فراخوان عمومی جهت ماشینکاری و مجموعه سازی انواع قطعه فلایویل

کد : 00/26
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : معاونت تامین
تاریخ شروع : 1400/08/08
تاریخ پایان : 1400/09/08
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/09/08
مهلت شرکت : 1400/09/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/09/08
مستندات : دانلود
Top